Dziś jest: 10 kwietnia 2020,     Imieniny: Małgorzaty, Michała, Makarego
Aktualności
GOPS
 Pracownicy
 Kontakt
Pomoc Społeczna
 Podstawa prawna
 Świadczenia
Świadczenia rodzinne
 Zasiłek rodzinny
 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
 Świadczenia opiekuńcze
Fundusz alimentacyjny
Dodatek mieszkaniowy
Przetargi
"Rodzina wolna od przemocy"
 O projekcie
 Zrealizowane działania
 Gdzie uzyskać pomoc
 Przydatne linki


  Strona główna\ ...
  3x10= spółdzielnie socjalne

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie informuje, że Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „3x10= spółdzielnie socjalne”, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej.
   Celem projektu jest pomoc osobom wykluczonym bądź zagrożonym wykluczeniem  społecznym w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy, poprzez finansowe wsparcie dla stworzenia spółdzielni socjalnych. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących powiaty: jarosławski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski   i przeworski.
   Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych projektowane cele planuje osiągnąć poprzez przekazanie uczestnikom projektu wsparcia szkoleniowego, dotacji inwestycyjnej w wysokości 20 tys. PLN na osobę, oraz wsparcia pomostowego    w postaci doradztwa oraz miesięcznych świadczeń w wysokości 1 500 PLN/osobę, na pokrycie bieżących kosztów działania spółdzielni przez pierwszy rok.
   Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz komplet dokumentów dostępne są na stronie internetowej: http://daa.pl/3x10
Informacje wprowadził: Administrator 2012-08-29 21:20:53


 
Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lubaczowie
ul. Unii Lubelskiej 8a
37-600 Lubaczów
gops@lubaczow.com.pl
tel/fax. 16 632 23 47
Strona www Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie
zrealizowana w ramach projektu
"Czas na aktywność w Gminie Lubaczów"
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
© 2010-14 .: GOPS Lubaczów :. Ver. 1.02