Dziś jest: 6 sierpnia 2020,     Imieniny: Jakuba, Sławy
Aktualności
GOPS
 Pracownicy
 Kontakt
Pomoc Społeczna
 Podstawa prawna
 Świadczenia
Świadczenia rodzinne
 Zasiłek rodzinny
 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
 Świadczenia opiekuńcze
Fundusz alimentacyjny
Dodatek mieszkaniowy
Przetargi
"Rodzina wolna od przemocy"
 O projekcie
 Zrealizowane działania
 Gdzie uzyskać pomoc
 Przydatne linki


  Strona główna\ ...
  Projekt "Rodzina wolna od przemocy"
   Głównym zadaniem projektu „Rodzina wolna od przemocy” jest podjęcie wszelkich działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych oraz dotkniętych przemocą.
   Wszystkie działania zaplanowane w projekcie służyć będą poszerzaniu wiedzy i uwrażliwianiu na zjawisko przemocy oraz wpłyną na propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz profilaktykę przemocy i powielania złych wzorców rodzinnych. Zakładamy, że w projekt przyczyni się do ograniczenia przemocy w środowisku lokalnym, wpłynie na zmianę postaw i stereotypów. Realizacja projektu podniesie wiedzę społeczności lokalnej na temat przemocy, pokaże jak reagować na to zjawisko oraz w jakich instytucjach szukać pomocy.
   Projekt ma w przyjazny sposób ukazać, czym jest problem przemocy w rodzinie, jak na ten problem reagować W ramach projektu zostanie uruchomiony punkt informacyjno – konsultacyjny dla ofiar przemocy prowadzony przez specjalistów: psychologa, prawnika, pracownika socjalnego. Osoby zagrożone przemocą będą mogły skorzystać z bezpłatnych usług i kompleksowych porad. W ramach utworzonego punktu udostępniony zostanie telefon wsparcia w ramach telefonu GOPS.
   W ramach projektu w każdym gimnazjum na terenie gminy zorganizowane będą spotkania edukacyjne z rodzicami, celem których jest przekazanie rodzicom wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jego skutków, uświadomienie rodzicom form przemocy stosowanej wobec dzieci i ich destrukcyjnego wpływu na postawy, zachowania i rozwój dzieci, uczulenie rodziców na wszelkie objawy i czynniki przemocy domowej.
   W trakcie spotkania zostaną przekazane ulotki informacyjne. Młodzież uczestniczyć będzie w zajęciach edukacyjnych, na których zostanie przekazana wiedza dotycząca zjawiska przemocy, sposobów i technik hamowania i rozładowania agresji, uświadomienie młodzieży różnorodności zachowań agresywnych. Wśród rodziców i młodzieży zostaną przeprowadzone ankiety, które posłużą do uzyskania wiedzy na temat relacji pomiędzy młodzieżą i ich rodzinami oraz rówieśnikami, odnośnie zachowań przemocowych. Wyniki ankiet pozwolą zdiagnozować poziom wiedzy i świadomości młodzieży gimnazjalnej pochodzącej ze środowiska lokalnego dotyczącego problemu przemocy w rodzinie.
   Podsumowanie badań ankietowych przedstawione zostanie podczas debaty, która zorganizowana będzie pod hasłem: SŁOWA TEŻ POTRAFIĄ RANIĆ! Udział partnerów spotykających się z problemem przemocy domowej w debacie oraz wyniki badań ankietowych pozwolą uzyskać informację o problemie przemocy w rodzinie i opracować Gminny Raport dotyczący Zjawiska Występowania Przemocy Na Terenie Gminy Lubaczów, który zostanie przedstawiony na konferencji podsumowującej projekt.

Informacje wprowadził: Administrator 2014-09-09 15:29:00


 
Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lubaczowie
ul. Unii Lubelskiej 8a
37-600 Lubaczów
gops@lubaczow.com.pl
tel/fax. 16 632 23 47
Strona www Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie
zrealizowana w ramach projektu
"Czas na aktywność w Gminie Lubaczów"
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
© 2010-14 .: GOPS Lubaczów :. Ver. 1.02