Dziś jest: 6 sierpnia 2020,     Imieniny: Jakuba, Sławy
Aktualności
GOPS
 Pracownicy
 Kontakt
Pomoc Społeczna
 Podstawa prawna
 Świadczenia
Świadczenia rodzinne
 Zasiłek rodzinny
 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
 Świadczenia opiekuńcze
Fundusz alimentacyjny
Dodatek mieszkaniowy
Przetargi
"Rodzina wolna od przemocy"
 O projekcie
 Zrealizowane działania
 Gdzie uzyskać pomoc
 Przydatne linki


  Strona główna\ ...
  Rusza Program Rodzina 500+

Już od 1 kwietnia 2016 r. zapraszamy mieszkańców do składania wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+. Realizatorem programu w naszej gminie będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) osoba, która złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. otrzyma wyrównanie za okres od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast jeśli wniosek wpłynie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po 1 lipca br. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Na podstawie ww. ustawy w odniesieniu do wniosków, które wpłyną w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca GOPS ma trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów na wydanie decyzji i dokonanie wypłaty świadczeń. Spodziewamy się, że pierwsze wypłaty rozpoczną się sukcesywnie od miesiąca maja.
Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka i naliczane będzie do ukończenia przez dziecko 18 lat. Dochód rodziny będzie ustalany tylko w przypadku, gdy wnioskodawca złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko. W takim przypadku warunkiem otrzymania wsparcia jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeżeli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności w przypadku dziecka po 16 roku życia.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymują 500 zł niezależnie od dochodu. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 roku życia wchodzi w skład rodziny przy ustaleniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców. Wnioskodawcy, którzy obecnie korzystają ze świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie muszą doręczać dokumentów, które są już w posiadaniu GOPS (m.in. dochodów i aktów urodzenia dziecka).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie przy ul. Jasna 1, od dnia 1 kwietnia 2016 r. w godzinach od 7:00 do 15:00. Formularze są do pobrania w siedzibie GOPS oraz na stronie internetowej www.lubaczow.com.pl. Dla szybszej obsługi wniosków zostaną uruchomione dodatkowe stanowiska informacyjne, na których będzie można uzyskać informację o sposobie wypełnienia wniosku oraz stanowiska przyjmowania wniosków i obsług mieszkańców. Informacje w sprawie wniosków można uzyskać u osób wyznaczonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie przy ul. Jasnej nr 1, 37-600 Lubaczów oraz telefonicznie pod nr 166322347 lub poprzez mail gopslubaczow@lubaczow.com.pl.

SEK


Informacje wprowadził: Administrator 2016-03-22 13:59:22


 
Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lubaczowie
ul. Unii Lubelskiej 8a
37-600 Lubaczów
gops@lubaczow.com.pl
tel/fax. 16 632 23 47
Strona www Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie
zrealizowana w ramach projektu
"Czas na aktywność w Gminie Lubaczów"
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
© 2010-14 .: GOPS Lubaczów :. Ver. 1.02