Dziś jest: 10 lipca 2020,     Imieniny: Amelii, Filipa, Witalisa
Aktualności
GOPS
 Pracownicy
 Kontakt
Pomoc Społeczna
 Podstawa prawna
 Świadczenia
Świadczenia rodzinne
 Zasiłek rodzinny
 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
 Świadczenia opiekuńcze
Fundusz alimentacyjny
Dodatek mieszkaniowy
Przetargi
"Rodzina wolna od przemocy"
 O projekcie
 Zrealizowane działania
 Gdzie uzyskać pomoc
 Przydatne linki


  Strona główna\ ...
    Czas na aktywność w Gminie Lubaczów - 2011

Projekt systemowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie realizuje od stycznia do grudnia 2011 r. projekt „Czas na aktywność w Gminie Lubaczów" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na poziomie lokalnym projekt wpisuje się w Strategią Rozwiązywania Próbie-mów Społecznych Gminy Lubaczów na lata 2008-2014.
   Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną, pozwalające osobom i rodzinom długotrwale bezrobotnym, z problemami w sprawach opiekunczo-wychowawczych lub rodziny w kryzysie, zwłaszcza rodziny niepełne łub wielodzietne, rolnicy opłacający składkę KRUS zagrożeni wykluczeniem społecznym na poprawę sytuacji materialno-bytowej. Osiągnięcie celu będzie możliwe poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji. Uczestniczy w nim 26 beneficjentów, którzy w trakcie jego trwania ukończą wybrany przez siebie kurs zawodowy. Ponadto wezmą udział w zajęciach z doradcą zawodowym, co podniesie ich poziom wiedzy w zakresie efektywnego poszukiwania pracy.
   Projekt przewiduje również udział beneficjentów w psychologicznym treningu kompetencji społecznych i zawodowych oraz zajęcia aktywizacyjne. Uczestnicy dzięki instrumentom o charakterze zawodowym, edukacyjnym i społecznym zwiększą swoje umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a także aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy, co w znacznym stopniu ułatwi im ponowny powrót na rynek pracy.
   Ponadto, wszyscy uczestnicy będą mieli zapewnioną pomoc finansową w formie zasiłków celowych.


Informacje wprowadził: Administrator 2011-01-07 17:11:09
 
Archiwum


 
Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lubaczowie
ul. Unii Lubelskiej 8a
37-600 Lubaczów
gops@lubaczow.com.pl
tel/fax. 16 632 23 47
Strona www Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie
zrealizowana w ramach projektu
"Czas na aktywność w Gminie Lubaczów"
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
© 2010-14 .: GOPS Lubaczów :. Ver. 1.02