Dziś jest: 10 lipca 2020,     Imieniny: Amelii, Filipa, Witalisa
Aktualności
GOPS
 Pracownicy
 Kontakt
Pomoc Społeczna
 Podstawa prawna
 Świadczenia
Świadczenia rodzinne
 Zasiłek rodzinny
 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
 Świadczenia opiekuńcze
Fundusz alimentacyjny
Dodatek mieszkaniowy
Przetargi
"Rodzina wolna od przemocy"
 O projekcie
 Zrealizowane działania
 Gdzie uzyskać pomoc
 Przydatne linki


  Strona główna\ ...
    Informacja dla rodziców dot. udzielania pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  przyjmowane są  wnioski   o przyznanie dożywiania dzieciom  na rok szkolny  2013/2014.

   W/w świadczenie przysługuje nieodpłatnie jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego tj. 684,00 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach np.: choroba, niepełnosprawność, rodzina niepełna, uzależnienia, gdzie dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% tj. 684,00 zł., a nie przekracza 200 % tj. 912,00 zł świadczenie to może zostać przyznane.

   Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

   Szczegółowe informacje można uzyskać w GOPS Lubaczów ul. Jasna 1, pokój nr 17, tel. 16 632 16 84 wew. 27.


Informacje wprowadził: Administrator 2013-08-07 20:36:39
 
    Stypendium szkolne
   Wójt Gminy Lubaczów informuje, że do 15 września 2013 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Świadczenia Rodzinne przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014.
   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Lubaczów, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a miesięczna wysokość dochodu (netto) na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 456 zł.
   Szczegółowe informacje można uzyskać w GOPS Lubaczów, ul. Jasna 1, pokój nr 9, tel. 16 632 16 84 wew. 19.
   Dokumenty potrzebne do wniosku o stypendium:
  • zaświadczenie o dochodach /netto/ od pracodawcy za m-c sierpień
  • zaświadczenie /decyzja/ ZUS lub odcinek renty, emerytury za m-c sierpień
  • świadczenia rodzinne z dodatkami za m-c sierpień
  • świadczenia pomocy społecznej za m-c sierpień
  • dochód z działalności gospodarczej za m-c sierpień
  • alimenty, stypendia, zaświadczenie ze szkoły
  • nakaz płatniczy – /dochód wynosi 250,00 zł za ha przel./
  • zaświadczenie z PUP, inne dochody /netto/,
  • dowód osobisty.

Informacje wprowadził: Administrator 2013-08-07 20:45:13
 
Archiwum


 
Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lubaczowie
ul. Unii Lubelskiej 8a
37-600 Lubaczów
gops@lubaczow.com.pl
tel/fax. 16 632 23 47
Strona www Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie
zrealizowana w ramach projektu
"Czas na aktywność w Gminie Lubaczów"
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
© 2010-14 .: GOPS Lubaczów :. Ver. 1.02